Skip to main content

Newid Cyflenwyr Ynni

Ynglŷn â Newid

Mae newid cyflenwr ynni yn broses gymharol syml, sy'n cymryd hyd at 21 diwrnod. Bydd y canllaw hwn yn tanlinellu'r prif agweddau ar newid cyflenwr nwy a thrydan

 • Sut i newid cyflenwr ynni

  Gwybod beth i'w ddisgwyl wrth newid

  DYSGU MWY
 • Symud tŷ

  Chwiliwch and y wybodaeth sydd angen pan yn symud ty.

  DYSGU MWY
 • Cwestiynau Cyffredin am Newid

  Dysgwch beth yw'r cwestiynau mwyaf cyffredin am newid cyflenwr

  GWELD CWESTIYNAU CYFFREDIN
 • Cyflenwyr Ynni

  Edrychwch ar restr gynhwysfawr a diduedd Ofgem o gyflenwyr ynni

  GWELD Y RHESTR

Eich hawliau newid ynni

Gall rhywfaint o'r jargon fod yn ddryslyd, felly rydym wedi ei symleiddio er mwyn i chi ddeall yr hyn mae gennych hawl iddo.

 • Hawliau tenantiaid

  Os ydych yn denant ac yn uniongyrchol gyfrifol am dalu eich biliau nwy a/neu drydan, mae gennych yr hawl i ddewis pa gyflenwr i'w ddefnyddio.

  DYSGU MWY
 • Hawliau myfyrwyr

  Os ydych yn byw mewn tŷ i fyfyrwyr gallwch arbed tua £200 wrth siopa am eich cyflenwr nwy a thrydan.

  DYSGU MWY

Beth sydd gan bobl i'w ddweud?

Mae pobl eisoes yn edrych i weld beth arall sydd ar gael er mwyn gwneud dewisiadau mwy hyddysg o ran ynni ac arbed arian ar eu biliau nwy a thrydan. Gwyliwch y fideos i weld mwy.

Dysgwch sut i gymharu tariffau ynni

Edrychwch ar restr helaeth Ofgem o wefannau cymharu prisiau ynni achrededig er mwyn eich helpu i gyfrifo sut y gallech arbed arian drwy newid cyflenwyr.

DYSGU MWY
YN ÔL I’R BRIG