Skip to main content

Y Pŵer i newid

Gallai llawer o bobl arbed tua £200 neu fwy drwy newid cyflenwr ynni.

Ewch i weld a allech newid cyflenwr ac arbed arian heddiw.

Barod i newid?

Dewiswch o blith gwefannau cymharu prisiau cymeradwy Ofgem.
Agor

Mae gwefannau cymharu yn ddull gwych o gychwyn pan fyddi di’n dechrau siopa o gwmpas am ynni.  Mae pob gwefan sydd wedi ei chymeradwyo gan Ofgem yn annibynnol, a bydd y dewisiadau a’r prisiau y byddi di’n eu gweld arnyn nhw wedi eu cyfrifo a’u harddangos mewn modd teg a diduedd - sy’n golygu y medri di fod yn siopwr ynni hyderus.

Mae hefyd ffyrdd eraill o newid. Gallwch sganio'r cod cyflym ar eich bil gan ddefnyddio ap newid cyflenwr, neu mae rhai gwefannau sy'n darparu gwybodaeth am newid cyflenwr hefyd yn cynnig gwasanaeth drwy'r post neu dros y ffôn.

Angen cyngor yn gyntaf?

Edrychwch ar ein canllaw i siopa am ynni

Dysgu mwy
YN ÔL I’R BRIG