Skip to main content

Gwefannau cymharu prisiau ynni achrededig Ofgem

Mae ymweld â dwy neu dair gwefan cymharu prisiau yn ffordd wych o ddechrau arni wrth ddechrau siopa am ynni. Mae holl wefannau cymharu prisiau ynni achrededig Ofgem yn annibynnol, a chaiff yr opsiynau a'r prisiau y gwelwch arnynt eu cyfrifo a'u dangos mewn ffordd deg a chywir - sy'n golygu y gallwch fod yn siopwr ynni hyderus.

Mae gan Cyngor ar Bopeth restr o dariffau yma hefyd.

Lawrlwythwch y llyfr cymharu brys

Mae ein llyfr cymharu brys defnyddiol yn gyfle i chi nodi cost tariffau nwy a thrydan amgen pan fyddwch yn ffonio cyflenwr. Mae'n adnodd defnyddiol pan fyddwch yn siopa o gwmpas.

LAWRLWYTHO'R LLYFR BRYS
YN ÔL I’R BRIG