Skip to main content

Hygyrchedd

Rydym am i bawb sy'n ymweld â gwefan Go Energy Shopping gael croeso mawr a chael budd o'r profiad.

Beth rydym yn ei wneud?

Er mwyn ein helpu i wneud gwefan Go Energy Shopping yn lle cadarnhaol i bawb, rydym wedi bod yn defnyddio Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG) 2.0. Mae'r canllawiau hyn yn esbonio sut i wneud cynnwys y we yn fwy hygyrch i bobl ag anableddau ac yn hawdd i bawb ei ddeall.

Mae gan y canllawiau dair lefel hygyrchedd (A, AA ac AAA). Rydym wedi dewis Lefel AA fel ein targed ar gyfer gwefan Go Energy Shopping.

YN ÔL I’R BRIG