Skip to main content

Hygyrchedd

Rydym am i bawb sy'n ymweld â gwefan Go Energy Shopping gael croeso mawr a chael budd o'r profiad.

Beth rydym yn ei wneud?

Er mwyn ein helpu i wneud gwefan Go Energy Shopping yn lle cadarnhaol i bawb, rydym wedi bod yn defnyddio Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG) 2.0. Mae'r canllawiau hyn yn esbonio sut i wneud cynnwys y we yn fwy hygyrch i bobl ag anableddau ac yn hawdd i bawb ei ddeall.

Mae gan y canllawiau dair lefel hygyrchedd (A, AA ac AAA). Rydym wedi dewis Lefel AA fel ein targed ar gyfer gwefan Go Energy Shopping.

Pa mor dda rydym yn perfformio?

Rydym yn gweithio'n galed i gyflawni ein nod o sicrhau hygyrchedd Lefel AA, ond yn sylweddoli bod rhai meysydd y mae angen eu gwella o hyd. Mae'r wybodaeth ganlynol yn esbonio'r hyn rydym am ei wneud i sicrhau hynny.

2.1.1: Bysellfwrdd

Efallai na fydd peth cynnwys fel mapiau a siartiau ar wefan Go Energy Shopping yn gwbl hygyrch wrth ddefnyddio bysellfwrdd. Lle y bo'n bosibl, mae cyflwyniad amgen o'r cynnwys wedi'i ddarparu.

Lluniwyd y datganiad hygyrchedd hwn ar 8fed Awst 2013 drwy ddefnyddio'r Accessibility Statement Generator.

YN ÔL I’R BRIG