Skip to main content

Siopa am ynni

Croeso i wefan Byddwch yn Siopwr Ynni y rheoleiddiwr ynni. Byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i'r fargen orau ar gyfer eich nwy a'ch trydan.

Deall Biliau

DYSGU MWY

Tariffau a Bargenion Ynni

DYSGU MWY

Newid Cyflenwyr

DYSGU MWY

CWESTIYNAU CYFFREDIN

Mae pob erthygl o newyddion wedi ei dangos yn yr iaith y cyhoeddwyd hi’n wreiddiol.

 • Sut y gallaf gymharu tariffau ynni?

  Sefydlog, amrywiol, tanwydd deuol neu arall, dysgwch yn union beth maent yn ei olygu a phenderfynwch beth sy'n gweithio i chi.

  RHAGOR O WYBODAETH
 • Mae gen i fesurydd rhagdalu - alla i newid o hyd?

  Gallwch newid o hyd. Os ydych chi'n defnyddio mesurydd rhagdalu, dylech allu newid gyda dyled o hyd at £500.

  RHAGOR O WYBODAETH
 • Allaf newid os ydw i'n byw mewn tŷ i fyfyrwyr?

  Os nad yw eich biliau nwy a thrydan wedi'u cynnwys yn eich rhent, bydd gennych ryddid fel arfer i ddewis pa gyflenwr ynni rydych am ei ddefnyddio. Ac mae'n werth ei wneud yn bendant os gallwch, oherwydd gall newid eich cyflenwr ynni arbed tua £200 i chi.

  RHAGOR O WYBODAETH
 • Rwyf mewn credyd neu ddyled i'm cyflenwr ynni presennol - alla i newid o hyd?

  Os ydych mewn credyd yna dylech ofyn i'ch cyflenwr presennol ad-dalu'r arian. Unwaith y bydd wedi ad-dalu'r arian sy'n ddyledus, gallwch newid. Os ydych mewn dyled i'ch cyflenwr, efallai y bydd gofyn i chi dalu'r hyn sy'n ddyledus gennych cyn y gallwch newid. Os ydych yn gwsmer â mesurydd rhagdalu gallwch newid hyd yn oed os oes gennych ddyled o hyd at £500.

  RHAGOR O WYBODAETH
 • Alla i newid os wyf yn rhentu eiddo?

  Os ydych yn denant ac yn uniongyrchol gyfrifol am dalu eich biliau ynni, gallwch ddewis pa gyflenwr i'w ddefnyddio. Fodd bynnag, os byddwch yn penderfynu newid, efallai y bydd angen i chi ddweud wrth eich landlord yn ôl eich cytundeb tenantiaeth, felly siaradwch ag ef/hi am y peth yn gyntaf.

  RHAGOR O WYBODAETH
 • Beth byddaf yn newid fy meddwl?

  Cyn i chi newid, dylech edrych i weld a oes cyfnod ailystyried ar gael i chi. Efallai na fyddwch bob tro yn gallu newid eich meddwl unwaith y byddwch wedi llofnodi contract newydd. Efallai y bydd angen i chi dalu ffi gadael er mwyn dod allan o gontract cyfnod penodol.

  RHAGOR O WYBODAETH
YN ÔL I’R BRIG